Рада медичних сестер

Рада медичних сестер поліклініки є авторитетним громадським формуванням, на рахунку якого багато цікавих справ і починань. Його склад обраний на загальних зборах молодших медичних спеціалістів з числа найбільш кваліфікованих і активних медичних сестер медичної установи.

Рада організована з метою вдосконалення організації праці, підвищення кваліфікації та престижності роботи молодших медичних спеціалістів, поліпшення культури та якості лікувально-профілактичної допомоги населенню та працює відповідно до Положення про раду медичних сестер, затвердженому відповідним наказом головного лікаря КНП «МП №10» ХМР Н.П.Дмитренко.

Рада медичних сестер є  громадським органом при адміністрації лікувально-профілактичного закладу. Її голової є головна медична сестра поліклініки Раїса Іванівна Алексенко, вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи досвідчений медичний робітник та вправний організатор.


Структура ради медичних сестер:

Заступник голови ради – Карапутіна В.П., медична сестра процедурного кабінету;

Секретар – Лапа Н.Г. – медична сестра ДСП.

Учбовий сектор:

Голова – Обозна І.І. – старша медична сестра І терапевтичного відділення;

Члени сектору:

Корнейко Н.І. – старша медична сестра офтальмологічного відділення;

Войтенко Л.І. – старша медична сестра відділення профілактики.

Виробничий сектор:

Голова – Серкова О.Ю. – старша медична сестра ІІ терапевтичного відділення;

Члени сектору:

Мартинова Н.С. – медична сестра ФТВ;

Шукалова І.Ф. – старша медична сестра стоматології;

Андреєва О.М. – старша медична сестра ЦСВ.

Санітарний сектор:

Голова – Мельник І.О. – старша медична сестра хірургічного відділення;

Члени сектору:

Ягнюк О.Ю. – старша медична сестра отоларингологічного відділення;

Кобзева Н.Р. – старша медична сестра неврологічного відділення;

Крюк І.В. – старша медична сестра відділення ЗП-СМ.


Основні завдання і функції ради медичних сестер:

 • Проведення роботи по вихованню колективу середніх і молодших медичних працівників, дотримання принципів деонтології;
 • Проведення роботи по підвищенню кваліфікації середнього і молодшого медичного персоналу;
 • Організація освоєння середнім медичним персоналом суміжних спеціальностей;
 • Проведення заходів щодо пропаганди і освоєння передових форм і методів роботи як усередині даної установи, так і шляхом обміну досвідом з іншими закладами охорони здоров’я;
 • Участь у роботі щодо здійснення наставництва відносно молодих фахівців;
 • Проведення конкурсу на кращого по професії;
 • Участь у роботі по підвищенню професійних знань середнім та молодшим медичним персоналом;
 • Проведення заходів щодо вдосконалення організації праці середнього і молодшого медичного персоналу;
 • Забезпечення естетики праці і правильної організації робочих місць;
 • Здійснення роботи по дотриманню правил охорони праці, техніки безпеки;
 • Контроль за проведенням середнім медичним персоналом санітарно-освітньої роботи серед населення;
 • Проведення роботи щодо підвищення культури та якості медичного обслуговування населення в данній установі.

Діяльність ради медичних сестер тісно пов’язана з діяльністю інших громадських організацій.

Не рідше ніж раз на місяць проводяться засідання ради, на яких вирішуються всі питання поточної діяльності, планується робота на наступний період. Щорічно рада медичних сестер звітує по своїй роботі на загальних зборах молодших медичних спеціалістів КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР.

У числі практичних справ, які вирішувалися членами ради медичних сестер поліклініки № 10 останнім часом були наступні:

 • Проведені звітно-виборчі збори ради медичних сестер: аналіз роботи за 2016 рік та затвердження плану роботи на 2017 рік.
 • Проведена перевірка додержання режимних наказів середнім медичним персоналом;
 • Аналіз виконання вимог наказу МОЗ України від 01.06.2013р. № 460 «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»;
 • Аналіз виконання лікарських призначень сестрами медичними дільничними;
 • Перевірка обліку, зберігання і витрати спирту, перев’язувального матеріалу та лікарських засобів;
 • Аналіз самозвітів старших медичних сестер за роботу, проведену у своєму відділенні;
 • Обмін досвідом роботи між старшими медичними сестрами терапевтичних відділень та відділення загальної практики-сімейної медицини.

Медичні сестри поліклініки неодноразово приймали участь у районних і міських конкурсах та були нагороджені Почесними грамотами та подарунками.

Сьогодні, як і у всі часи, професія медичного працівника є однією з найблагородніших. Адже саме людям в білих халатах випали честь і обов’язок – зберігати, захищати, підтримувати і повертати безцінний дар – життя.

Медичні сестри закладу розуміють важливість своєї ролі у лікуванні пацієнтів і відповідально відносяться до виконання своїх функціональних обов’язків.