тут появится виджет

Амбулаторія № 1 ЦПМСД КНП “Міська поліклініка № 10” ХМР

Контактний телефон: +38(057)725-01-28

Місце розташування: ІІ поверх, ліве крило


Завідувача амбулаторією — МАХИБОРОДА Надія Олексіївна

Освіта: Харківський державний медичний університет (2001 рік)

Спеціалізація: терапія

Стаж роботи за фахом: 14 років

 

 

 

 

Старша медична сестра — Битюк Тетяна Миколаївна, медична сестра вищої категорії, стаж роботи – 20 років

Кваліфікаційна категорія: вища

Підвищення кваліфікації:“Загальна практика — сімейна медицина”-2019р. ; “Професійна патологія”-2020р.

 

 

 


До складу амбулаторії №1 КНП “Харківська міська поліклініка №10” ХМР входять 11 лікарів-терапевтів, які ведуть прийом у дві зміни.

 

 

Мітцель

Анна Валеріївна

лікар – терапевт амбулаторія №1 ЦПМСД 

Освіта: вища.  Харківський національний університет ім.Каразіна

Спеціальність: лікувальна справа

Категорія: лікар-спеціаліст, 2019р.

Стаж роботи: 3 роки

 

 

ДУБОВА

Світлана Олексіївна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №19

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (1998р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: вища

Стаж роботи: 22 роки

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 

ЗОЛОТУХІНА

Ірина Іванівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №27)

Освіта: вища. Харківський медичний інститут (1992р.)

Категорія: вища

Стаж роботи: 35 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 

 

ІВАНИЦЬКА

Мирослава Володимирівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №22

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет  (2003р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: перша

Стаж роботи: 18 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненнямвстановленого ліміту пацієнтів.

 

 

КАЗЬМЕРЧУК 

Катерина Григорівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №24

Освіта: вища. Харківський медичний інститут  (1981р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: вища

Стаж роботи: 42 роки

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

ЛАКАРОВА 

Маргарита Валентинівна

 лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №21

Освіта: вища. Саратовський медичний інститут (1982р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: вища

Стаж роботи: 38 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненнямвстановленого ліміту пацієнтів.

 

 

НЕГАМЕТУЛІНА 

Ірина Олегівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №20

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2000р.)

Категорія: перша

Стаж роботи: 22 роки

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

СИДОРЕНКО 

Людмила Володимирівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, №21

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2003р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: перша

Стаж роботи: 18 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 

 

ЧЕРКАЩЕНКО

Ірина Олександрівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №24

Освіта: вища. Харківський медичний інститут (1986р.)

Категорія: вища

Стаж роботи: 34 роки

 

 

 

 

 

 

ЧЕРКАЩЕНКО

Сергій Михайлович

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №23

Освіта: вища. Харківський медичний інститут (1983р.)

Категорія: вища

Стаж роботи: 25 років

 

 

 

 

 

 

ШЕВЧЕНКО Тетяна Валентинівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД, каб. №20

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2001р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: перша

Стаж роботи: 19 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 


Лікарі амбулаторії забезпечують надання первинної медичної допомоги, що спрямована на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя. Надання первинної медичної допомоги регламентується Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ України 19.03.2018 №504.

Лікарі амбулаторії:

 • ведуть динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, що мають активну декларацію з лікарями;
 • діагностують та лікують найбільш поширені хвороби, травми, отруєння;
 • ведуть пацієнтів із хронічними захворюваннями і станами;
 • забезпечують проведення профілактичних заходів, що включають вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень;
 • надають інформативну підтримку та консультативну допомогу;
 • проводять динамічний нагляд за не ускладненою вагітністю;
 • призначають лікарські засоби (у тому числі згідно Урядовій програмі “Доступні ліки”);
 • оформлюють довідки та листки тимчасової непрацездатності;
 • проводять консультацію за направленням лікарів інших спеціальностей;
 • оформлюють довідки про смерть;
 • готують документацію на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.
 • оформлюють електронні направлення до фахівців вторинної (вузькі спеціалісти) чи третинної допомоги (стаціонарна допомога);

 • надають окремі послуги паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовим відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо), координація та забезпечення медичних та психологічних потреб паліативного пацієнта;
 • консультують та навчають осіб, що здійснюють догляд за паліативним пацієнтом;
 • направляють пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходять за межі ПМД;

З повним переліком медичних послуг, що надають лікарі первинної ланки ви маєте змогу ознайомитись за посиланням – https://moz.gov.ua/scho-vhodit-do-obovjazkiv-likarja-pervinnoi-lanki

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені законодавством України та посадовою інструкцією лікаря, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, лікарі несуть відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

Записатися на прийом до лікаря амбулаторії ЦПМСД можна по телефону реєстратури: 725-01-28 або безпосередньо у особистому кабінеті пацієнта на сайті Helsi.me або у мобільному додатку.  

Мобільний додаток