Амбулаторія № 1 ЦПМСД КНП “Міська поліклініка № 10” ХМР

Контактний телефон: +38(057)725-01-28

Місце розташування: ІІ поверх, ліве крило


 

Завідувача амбулаторією — МАХИБОРОДА Надія Олексіївна

Освіта: Харківський державний медичний університет (2001 рік)

Спеціалізація: терапія

Стаж роботи за фахом: 9 років

 

Старша медична сестра — Битюк Тетяна Миколаївна, медична сестра вищої категорії, стаж роботи – 20 років


До складу амбулаторії №1 КНП “Харківська міська поліклініка №10” ХМР входять 13 лікарів-терапевтів, які ведуть прийом у дві зміни.

 

ДУБОВА

Світлана Олексіївна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (1998р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: вища

Стаж роботи: 21 рік

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 

ЗОЛОТУХІНА

Ірина Іванівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський медичний інститут (1992р.)

Категорія: вища

Стаж роботи: 35 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 

 

ІВАНИЦЬКА

Мирослава Володимирівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет  (2003р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: перша

Стаж роботи: 17 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненнямвстановленого ліміту пацієнтів.

 

 

КАЗЬМЕРЧУК 

Катерина Григорівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський медичний інститут  (1981р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: вища

Стаж роботи: 42 роки

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

ЛАКАРОВА 

Маргарита Валентинівна

 лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Саратовський медичний інститут (1982р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: вища

Стаж роботи: 38 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненнямвстановленого ліміту пацієнтів.

 

 

МАХИБОРОДА 

Надія Олексіївна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2001р.)

Категорія: перша

Стаж роботи: 9 років

 

 

 

НЕГАМЕТУЛІНА 

Ірина Олегівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2000р.)

Категорія: перша

Стаж роботи: 21 рік

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

СИДОРЕНКО 

Людмила Володимирівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2003р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: перша

Стаж роботи: 17 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 

ЧЕРКАЩЕНКО

Ірина Олександрівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський медичний інститут (1986р.)

Категорія: вища

Стаж роботи: 31 рік

 

 

ЧЕРКАЩЕНКО

Сергій Михайлович

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський медичний інститут (1983р.)

Категорія: вища

Стаж роботи: 34 роки

 

 

 

ШЕВЧЕНКО Тетяна Валентинівна

лікар-терапевт амбулаторії №1 ЦПМСД

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2001р.) Спеціальність: лікарська справа

Категорія: перша

Стаж роботи: 19 років

Декларації тимчасово не заключає у зв’язку з досягненням встановленого ліміту пацієнтів.

 

 


До обов’язків лікарів входить:

– проведення динамічного спостереження за станом здоров’я пацієнтів;

– призначення необхідних лабораторно-клінічних та інструментальних обстежень;

– встановлення діагнозу згідно даним попереднього обстеження пацієнта;

– надання медичної допомоги;

– проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

– проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань;

– призначення лікарських засобів з подальшим оформленням рецептів на їх отримання (в разі необхідності);

– нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів;

– робота по відновленню та збереженню здоров’я пацієнтів;

– проведення заходів по попередженню захворювань;

– проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення;

– проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб;

– направлення пацієнтів до вузьких спеціалістів поліклініки та до клінічних лікарень (в разі необхідності);

– взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

– проведення консультацій за направленням лікарів інших спеціальностей;

– оформлення довідок та листків непрацездатності;

– оформлення направлень для проходження медико-соціальної експертизи;

– оформлення лікарських свідоцтв про смерть;

– взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на умови здоров’я;

– надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовим відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо), координація та забезпечення медичних та психологічних потреб паліативного пацієнта;

– консультування та навчання осіб, що здійснюють догляд за паліативним пацієнтом;

– направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходять за межі ПМД;

– робота з медичною документацією.

В своїй роботі лікарі керуються чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, в тому числі “Порядку надання первинної медичної допомоги”, затвердженого наказом МОЗ України від 19.03.2018 р. №504.

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені законодавством України та  посадовою інструкцією лікаря, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, лікарі несуть відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

 

Записатися на прийом до лікаря амбулаторії ЦПМСД можна по телефону реєстратури: 725-01-28 або безпосередньо у особистому кабінеті пацієнта на сайті https://ehealth.mcplus.com.ua/