тут появится виджет

Кабінет медичної статистики

Основним завданням кабінету медичної статистики КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №10» є організація роботи по максимально повному та вірогідному веденню обліково-оперативних та звітних документів закладу, отриманню вірогідних статистичних даних від усіх структурних підрозділів поліклініки, проведення аналізу кількісних та якісних показників їх діяльності із застосуванням автоматизованої обробки отриманих  статистичних форм звітності.

Завідувач кабінетом – Глушак Галина Борисівна, стаж роботи 36 років;

Медстатистик – Якушко Валентина Федорівна, стаж роботи 14 років;

Медстатистик – Кочуріна Світлана Валентинівна, стаж роботи 4 роки

Кабінет функціонує з часу відкриття поліклініки, з успіхом виконуючи поставлені перед ним завдання. Починаючи з 1997 року до обробки медичної інформації поступово починають залучатись комп’ютерні методики. З плином часу робота співробітників кабінету наповнювалась новим змістом, удосконалювались її форми та методи, втілювались нові підходи.

Згідно з основним завданням , та з метою досягнення високого рівня інформаційного забезпечення адміністрації та структурних підрозділів закладу в кабінеті медичної статистики проводяться такі статистичні операції:

  • ведення затвердженої обліково-оперативної документації;
  • контроль за вірогідністю ведення оперативно-звітної документації працівниками поліклініки;
  • складання звітів;
  • участь в складанні річних та періодичних аналізів діяльності закладу в цілому та його окремих структурних підрозділів.

Окрім цього, на підставі напрацьованої бази даних, проводиться створення та роздруківка різних звітів. В практиці  роботи поліклініки використовується програма «Медстат» (яка є доповненням до основної звітної програми та призначається для введення і контролю синхронності всіх статистичних даних). В доповнення до цього в поліклініці використовується програма FLUVAC-D, яка дозволяє вести облік  проведення флюорографічних досліджень, вакцинацій та аналізів мокротиння.

Сьогодні кабінет має в розпорядженні сучасну комп’ютерну техніку, що дає можливість співробітникам  якісніше працювати над поставленими перед ними завданнями.